You are here:-BioAstin Events

ไบโอแอสตินสัญจร อาคารมาลีนนท์

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ "รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!" นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | December 17th, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคารมาลีนนท์

ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ “รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!” นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | November 7th, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร SCB

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ “รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!” นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | October 31st, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร SCB

ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร เมืองไทยภัทร

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ “รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!” นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | October 26th, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร เมืองไทยภัทร

ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร KPN

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ “รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!” นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | October 25th, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคาร KPN

ไบโอแอสตินสัญจร อาคารทิปโก้

ชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลพบกับเราได้ตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นี้ ในบูธพบกับกิจกรรมง่ายๆ 3 ทางเลือก 1. ไลค์เพจ FB ของเรา 2. เป็นเพื่อนกับเราใน Line @ 3. ถ่ายภาพกับผลิตภัณท์ภายในบูธ “รับกระเป๋าผ้าสีสวยสด ฟรี!!” นอกจากนี้ยังมีโปรฯเฉพาะผู้ซื้อ Bioastin ในงานที่พิเศษกว่า อย่างแน่นอน

By | October 21st, 2016|BioAstin Events|Comments Off on ไบโอแอสตินสัญจร อาคารทิปโก้